Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FotoWimvanGardingen, in relatie tot haar producten aangeboden op deze site of afgeleiden daarvan. Het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1.Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 Alle aanbiedingen op onze Interactieve Nabestelsite zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

2.1 Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste adresgegevens, het juiste e-mail adres en betalingsgegevens.

3.Overmacht

3.1 Wij kunnen, in geval van overmacht, de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat wij verplicht zijn tot schadevergoeding.

Wij dienen u echter in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.

3.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan ons kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

4.Productassortiment

4.1 Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen afwijkingen bestaan.

5.Verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal en teksten

5.1 Beeldmateriaal dat wordt gebruikt valt volledig onder de Nederlandse regelgeving omtrent copyright. Dit Copyright ligt volledig bij de fotograaf.

6.Recht

6.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.